Guías de estilo para xornalistas

Manuais cos que intentamos ofrecerlles unhas pautas xornalísticas aos profesionais dos medios