ADISBISMUR Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros.

Foto

É unha entidade sen ánimo de lucro, creada co fin de traballar pola integración social, formativa e laboral das persoas con discapacidade da comarca. Ten un Centro Ocupacional. e un Centro de Día en Valadares, Outes, onde se imparten  actividades formativas, talleres prelaborais, actividades de rehabilitación, transporte adaptado, servizo de comedor, actividades de ocio e tempo libre, información e asesoramento, escola de familias, etc.

O seu ámbito de actuación é a Comarca de Muros, composta polos concellos de Muros, Mazaricos e Carnota, así como o concello de Outes.

Actualmente conta con 865 persoas asociadas

É membro de:

  • COGAMI
  • COGAMI - CORUÑA

Oficina en:

Muros, de luns a venres de 8:30 a 15:00 horas

Rúa Rosalia de Castro nº 30 baixo

Xunta Directiva

Presidente: Ramón Sestayo Lestón

Vicepresidente: Herminio Martínez Lago

Secretaria: Manuela Lamela Caamaño

Tesoureiro: Vicente Abelleira Cambeiro

Vogais:

Fina Lestón Barreiros

Yolanda Pedrosa Estevez

Rosa Freire González

Amable Santiago Lariño

Memoria do ano 2011

ESTATUTOS

Inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións co nº 1982/001192-1 (CO)

Inscrita como Entidade Prestadora de Servizos Sociais co nº E-0124

Data de actualización desta páxina: 20-04-2012