Emprego

Empresa

O Servizo de Intermediación Laboral, centro colaborador do Servizo Público de Emprego de Galicia, está integrado por un equipo de máis de 45 orientadores/as laborais, axentes de emprego e técnicos/as de inserción laboral.

No caso das empresas, proporcionamos:

Empresario/a, infórmate das MEDIDAS ALTERNATIVAS que hai para a contratación.

A igual CAPACIDADE menos custes laborais. Se queres podes comprabalo neste Simulador.